If you dont automagically is transported to IT Adventure click here
© 2000 Mikael Eklund
 

IT @dventure

Information

<---Tillbaka

 

In English please.


Företagsnamn:

 • IT @dventure

Affärsidé:

 • Att erbjuda annonsplatser och företagspresentationer för aktiviteter, produkter och verksamhetsbeskrivningar till företag , organisationer och föreningar, som har sin verksamhet inom fritid, rekreation, idrott och äventyr.
 • Att bygga upp en äventyrskatalog, Swedish Adventure på Internet för att erbjuda IT @dventures kunder optimal marknadsföring.
 • Att med modern teknik presentera aktuell information på Internet

Billigt / Effektivt / Aktuellt


Vårt erbjudande:

 1. Vi upprättar på Internet Er annons / företagspresentation eller sk "Hemsida" med kopplingar på sökord och länkar inom såväl Sverige som övriga världen.
 2. Ni representeras dessutom på Internet via IT @dventures äventyrskatalog, som f.n. är unik i Sverige. (www.itadventure.se)
 3. Eftersom Internet adressen till IT Adventures äventyrskatalog finns hos alla turistbyråer och de flesta researrangörer i Sverige, ökar era möjligheter att nå en maximal kundkrets.

Uppgifter i vår äventyrskatalog Swedish Adventure

Exempel:

Forsränningsorganisationen i Sverige, FoRS, servar oss med aktuell information om allt som rör forsränning, t.ex. register på auktoriserade företag, deras utrustningsstandard och typ av forsränning (lätt, medel och svår). Där finns också säkerhetsföreskrifter, utbildning samt haverirapporter redovisade

Andra exempel på anslutna företag / organisationer:

Swedish Adventure är alltså en komplett, alltid aktuell faktabas kombinerad med ett vidsträckt nät av dagens äventyrsaktiviteter av det mest skiftande slag. En faktabas som inte förekommer någon annanstans på Internet.


Internet ?

annons / företagspresentation

 • en annons / företagspresentation på Internet når hela världen. Förutsättningen är att ni översätter den till ett språk som den marknad ni riktar er till använder.
 • att annonsera hos oss via Internet betyder en fullständig annons och katalog på era produkter / aktiviteter.
 • en annons på Internet är dynamisk dvs. går att ändra. Om man vill ändra priser eller tillföra nya produkter eller aktiviteter, skickar du bara in ändringarna i överenskommet format till IT @dventure.
 • en annons på Internet är ett fullvärdigt komplement till din marknadsföring
 • Ni som annonserar kan i era normala annonser och broschyrer hänvisa till Er annons på Internet för aktuella priser och nyheter.

Priside´

Priser:

  Uppläggning:_ _ _ _ _ _ _ _ _450kr /sida
  Månadskostnad:_ _ _ _ _ _ _ 90kr / sida max totalt 300kr / månad i 6 månader
  Länk från egen "Hemsida":_ _90kr / sida max totalt 300kr / månad i 6 månader
  Faxservice:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3kr / fax
  Postservice:_ _ _ _ _ _ _ _ _ 5kr / brev
  Ändringar i hemsidor / annonser 200kr / sida

  Prisexempel 1.
  Uppläggning:_ _ _ _ _ _ _2sidor a 450kr_ _ _ _ _ _ _ _= 900kr
  Månadskostnad:_ _ _ _ _2 sidor a 90kr i 6 månader_ _= 1080kr
  Faxservice:_ _ _ _ _ _ _ 100 st. fax a 3kr_ _ _ _ _ _ _ _ = 300kr
  Ändringar i hemsidor:_ _2st a 200kr_ _ _ ___ _ __ _ __= 400kr
  Totalt: 2680kr

  Prisexempel 2.
  Uppläggning:_ _ _ _ _ _ _10 sidor a 450kr_ _ _ _ _ _ _ = 4500kr
  Månadskostnad:_ _ _ _ _ 300kr i 6 månader_ _ _ _ _ _ = 1800kr
  Faxservice:_ _ _ _ _ _ _ _ 200 st. fax a 3kr_ _ _ _ _ _ _ = 600kr
  Ändringar i hemsidor:_ _ _10st a 200kr_ _ _ _ _ _ _ _ _= 2000kr
  Totalt: 8900kr

  Prisexempel 3.
  Idellaföreningar
  Uppläggning:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _200kr / sida
  Månadskostnad:_ _ _ _ _ _ _ _ingen
  Faxservice:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3kr / fax
  Ändringar i hemsidor:_ _ _ _ _ 100kr / sida

  Alla priser är exklusive moms ( + moms )

  IT @dventure
  Mikael Eklund
  Umevägen 145
  911 35 Vännäsby
  Tel: 0935-20030
  Mobil: 010-2578271
  E-post: mikael.eklund@itadventure.se

<---Tillbaka

Webmaster@itadventure.se
Copyright © 2000
Mikael Eklund