INBJUDAN TILL UTBILDNING

<-TillbakaSvenska Kanotförbundes Forskommitté inbjuder till utbildning:

Instruktör i forspaddling

 
   Forskommittén arbetar just nu med att ta fram en utbildning som ska
leda till att man blir licensierad ‘Instruktör i forspaddling’. 

   Tanken med utbildningen är att ge de personer i klubbarna som 
instruerar forspaddling och kanotslalom, eller vill börja att göra det, en 
grundläggande kompetens i de olika moment som man måste kunna. 
   Vi vet att många i klubbarna redan har en bra kompetens som 
instruktörer, men det är ändå av stor vikt att vi försöker hjälpa er att bli ännu bättre
och att ni får en möjlighet att ‘formellt visa’ att ni besitter en god kompetens
och ett adekvat säkerhetskunnande genom en licesering. Detta är inte minst
viktigt med tanke på det negativa inflytande den tragiska raftingolyckan i
Råneälven i fjol har haft även på vår sport.

Utblidningen kommer att bestå av följande moment: 
· Säkerhet
· Metodik (forspaddlings- och kanotslalomteknik)
· Idrottspedagogik
· Ledarskap
· Svenska Kanotförbundets organisation, mål och inriktning
· Allemansrätt

   Utbildningsplanen är inte helt klar ännu varför fler moment kan komma 
att ingå. Momenten säkerhet och metodik kommer att innehålla både 
teoretiska och praktiska delar medan övriga moment är teroetiska. Varje moment kommer att avslutas 
med en examination.
   Tanken är att hela utbildningen delas upp på två tillfällen:
Första delen, säkerhet och metodik (20 timmar), genomförs under 
teknikkliniken i Björbo den 27-31 juli. De personer som deltagit i Björbo inbjuds sedan 
till
del 2, pedagogik, ledarskap, allemansrätt och Svenska Kanotförbundets 
organisation (14 timmar), som preliminärt kommer att hållas under en helg i Åre i 
december.
   Kom ihåg att ni ska söka ledarutbildningsbidrag från er kommun för resekostnader m.m.
Deltagande i kurshelgen i Åre (resa och logi) kommer dessutom att subventioneras av forskommitten.

Anmälan (senast den 17 juni) och information:
Håkan Syrjä tel. 023-35369, fax 023-84620
Mats Djupsjöbacka, tel 090-133086 / 165064

			Väl mött, Forskommitten

<-Tillbakawebmaster@itadventure.se
Copyright © 1996 Mikael Eklund