Forspaddling
i
Sverige


Forspaddling är paddling i å eller älv med dominerande inslag av fors.
Utövaren använder specialutrustning. Du kan träna och tävla eller enbart paddla för nöjes skull.
Forspaddling ger dig möjlighet att leva med ett naturelement. Ett naturelement som ständigt är föränderligt.
Ett naturelement som aldrig upphör att fascinera.


SWEDISH ADVENTUREWebmaster@itadventure.se
Copyright ©  Mikael Eklund