Priside´

Priser:

  Uppläggning:_ _ _ _ _ _ _ _ _450kr /sida
  Månadskostnad:_ _ _ _ _ _ _ 90kr / sida max totalt 300kr / månad i 6 månader
  Länk från egen "Hemsida":_ _200kr / månad i minimum 6 månader
  Banner på förstasida _ _ _ _ _400kr / månad i minimum 6 månader
  Faxservice:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3kr / fax
  Postservice:_ _ _ _ _ _ _ _ _ 5kr / brev
  Ändringar i hemsidor / annonser 200kr / sida

  Alla priser är exklusive moms ( + moms )

 


SWEDISH ADVENTUREWebmaster@itadventure.se  
Copyright © 1996-2005 Mikael Eklund