Öppet brev till Fors medlemmar samt övriga i branchen.

 

Undertecknad har haft en del kontakt med olika aktivitetsaktörer genom åren, naturligtvis så är vi alla intresserade av ungefär samma problematik och frågor.

Och det tycks mig som om vi på var sitt håll försöker att driva frågor som rör allemansrätten, markägare, myndigheter, Etc.

Om man ser detta lite utifrån så är ju forsränningen bara en gren men där kanske allt är drivet lägst, min känsla är, att detta är bara början, den här typen av frågor/ifrågasättande kommer att öka inom flera av våra verksamhetsområden, för oss i fjällen är ju tex. skotern ett sådant som redan diskuteras, Ridning, MTB, kanoting är ju redan diskuterat en del, etc.

Efter en del samtal med människor rund landet så verkar det vara dags att ta tag i detta på en bredare front, att helt enkelt starta en branschorganisation som tar tillvara alla våra intressen inte en för varje specialområde.

Detta skulle ju också kunna leda till en enad och stark organisation med olika avdelningar för specialverksamheterna typ Fors.

Ja jag vet att detta låter som ytterligare byråkrati och organisation men bra eller dåligt! Sverige och samhället idag funkar ju på detta sättet, se bara på SvenskaLiftAnläggningarsOrganisation (SLAO) vad har inte de åstadkommit.

Kanske just SLAO är den naturliga parten i detta ? Det verkar i alla fall vara dags att diskutera detta ! om vi skall låta oss ledas eller själva leda? Allt i andan om Fors vara eller icke vara. 

Ole Kristiansson

 <--Tillbaka