Detta är ett försök till samarbete mellan IT @dventure och Telia InfoMedia ( www.sportbase.se) med äventyrssidor om:

IT @dventure
Mikael Eklund